Jak rozwijał się szpital?

jak_rozwijal_sie_szpital.jpg

Forma i wygląd szpitala uległ znacznej zmianie na przestrzeni wieków. W starożytnej Grecji łóżka dla chorych umieszczano w jednej ze świątyń. Leczeniem pacjentów zajmowali się kapłani. Leczenie znacznie odbiegało od tego, co znamy obecnie. Chorym podawane zostały specjalne preparaty, które powodowały u nich zapadnięcie w półsen. Następnie opowiadali kapłanom na czym polegały ich wizje. W ten sposób kapłani dobierali pacjentom leki. W starożytnym Rzymie szpitale były przeznaczone głównie dla żołnierzy i legionistów. Z czasem możliwość korzystania z nich dotyczyła także niewolników oraz plebsu. Do szpitala nie zostali przyjmowani obłożnie chorzy oraz kalecy. W opiece nad chorymi dużą rolę odegrało chrześcijaństwo.

Wówczas panowała zasada, że każdy powinien zaznać miłosierdzia. Dotyczyło to zarówno kalek, obłożnie chorych, sierot czy wdów. Z tego powodu powstawały różne instytucje o charakterze przytułków. Dodatkowo pełniły one funkcje lecznicze. Leczeniem chorych zajmowały się również niektóre zakony i kościoły. Z czasem społeczeństwo zaczęło się domagać tego, aby szpitale znalazły się pod opieką miasta a nie kościołów. Powstały nawet różne kategorie szpitali. Niektóre z nich zajmowały się np. leczeniem oraz sprawowaniem opieki społecznej. W XIX wieku definitywnie rozdzielono szpital od obiektów pełniących funkcje opiekuńcze. Wtedy szpitale zaczęły przypominać te, które znane są obecnie.

szczoteczka Aquafresh Mini jest rewelacyjna i nie do zastąpienia

Ze względu na podział różnych dziedzin medycznych, powstały specjalizacje lekarskie, które obowiązują do dzisiaj.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *