Medycyna w innych epokach

Jak rozwinęła się medycyna w renesansie?

jak_rozwinela_sie_medycyna_w_renesansie.jpg

Renesans obfitował w wiele zdarzeń, które umożliwiły dokonanie licznych odkryć medycznych. Przede wszystkim nastąpił rozwój nauk wykładanych na uniwersytetach. Studenci kształcili się m.in. z

Read More

Jak leczono w starożytnym Egipcie?

jak_leczono_w_starozytnym_egipcie.jpg

Już w starożytnym Egipcie istniało duże zainteresowanie zdrowiem człowieka. Stosowane wówczas praktyki można obecnie porównać do zabobonów. Profilaktyka zdrowotna polegała na

Read More

Medycyna starorzymska

popularnym środkiem leczniczym jest Zinacef

medycyna_starorzymska.jpg

W starożytnym Rzymie zdrowie miało bardzo ważne znaczenie. Przede wszystkim trzeba było je zachować, żeby móc brać udział w walkach. Istotna była także sprawność

Read More

Jak wyglądała medycyna starogrecka?

jak_wygladala_medycyna_starogrecka.jpg

W starożytnej Grecji istniały osobne przepisy regulujące niemal każdy aspekt życia ludzkiego. Wówczas życie ówczesnych mieszkańców skupiało się w dwóch największych ośrodkach cywilizacyjnych – w

Read More

Medycyna w średniowieczu

medycyna_w_sredniowieczu.jpg

W średniowieczu panowały zupełnie inne zasady niż w starożytności. Dotyczyły one także zdrowia. Przede wszystkim obowiązywały odmienne normy moralne. W ten sposób

Read More

Jak zmieniała się medycyna?

jak_zmieniala_sie_medycyna.jpg

Organizm ludzki jest na tyle złożony, że nawet w obecnych czasach stanowi zagadkę dla współczesnych lekarzy. Tymczasem zagadnieniem tym zajmowano się nawet w starożytności. Chociaż dzisiaj

Read More